Czym są preformy PET?

Produkcja butelek PET, czyli z politereftalanu etylenu, to wieloetapowy proces, który wymaga precyzji i zastosowania zaawansowanych technologii. Jednym z niezbędnych elementów procesu produkcyjnego butelek PET są preformy PET. Czym są, jak się je produkuje i jakie ich rodzaje można wyróżnić?

Preforma, czyli półprodukt do produkcji butelek PET

Słowo preforma składa się z przedrostka pre-, który w języku polskim „tworzy wyrazy nazywające lub określające coś, co jest początkową fazą czegoś lub występuje wcześniej od czegoś”, a także słowa forma – ma ono wiele znaczeń, a jednym z nich jest „naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej”.

Zgodnie z tym wyjaśnieniem preformy PET są specjalnie zaprojektowanymi „przedformami” wykorzystywanymi do produkcji butelek PET. Z wyglądu przypominają małe buteleczki lub probówki z gwintowaną szyjką. Kształt gotowej butelki nadaje się im w procesie zwanym wydmuchiwaniem.

Produkcja preform PET

Proces produkcji preform PET składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie formy, która pozwoli na tworzenie preform o określonym kształcie. Wykonuje się ją z metalu i nadaje dokładny kształt docelowej preformy.

Gdy forma jest już gotowa, umieszcza się ją w maszynie. Tworzywo PET w postaci granulatu jest podgrzewane i wtryskiwane do formy. Ulega ono schłodzeniu, aż staje się twarde i uzyskuje kształt preformy. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury preforma jest wyjmowana i gotowa do dalszej obróbki.

Choć tu proces produkcji preform PET się kończy, warto pamiętać o ich odpowiednim przechowywaniu i transporcie. Preformy są wrażliwe na wilgoć i temperaturę, dlatego należy je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Trzeba je także chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, aby nie uległy odkształceniu przed wydmuchaniem w butelki.

Kontrola jakości preform PET

Aby zagwarantować, że preformy PET spełniają określone standardy, konieczna jest kontrola ich jakości. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju testy: wytrzymałościowe, na przepuszczalność gazów czy odporność na ściskanie. Klienci decydujący się na zamówienie gotowych butelek lub preform PET, aby samodzielnie wydmuchiwać z nich butelki, zwracają uwagę na certyfikaty świadczące o tym, że firma dba o przestrzeganie najwyższych standardów produkcji.

Rodzaje preform PET

Rynek opakowań plastikowych jest bardzo zróżnicowany. Aby sprostać oczekiwaniom klientów z różnych branż i o zróżnicowanych potrzebach, preformy PET wykonuje się w wielu rodzajach. Dostępne są preformy PET przeznaczone do produkcji zarówno małych butelek jednorazowych, jak i większych butelek wielorazowego użytku. Ponadto butelki PET mogą być przystosowane do wydmuchu butelek o różnym kształcie: standardowych, sportowych czy z korkiem i uchwytem.

Bez preform PET produkcja plastikowych butelek byłaby zwyczajnie niemożliwa. Występują one w tylu rodzajach, ile jest rodzajów butelek, aby firmy wykorzystujące opakowania plastikowe do pakowania swoich produktów mogły spełnić oczekiwania swoich klientów.