Jak powstają preformy PET?

Preformy PET są nieodłącznym elementem współczesnego przemysłu opakowań. To półprodukty, z których w procesie wydmuchiwania produkuje się plastikowe butelki. Zastanawiasz się, jak powstają preformy PET? Wszystkiego na ten temat dowiesz się z poniższego artykułu.

Surowiec do produkcji preform PET

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji preform PET jest poli(tereftalan etylenu). To termoplastyczny polimer z grupy poliestrów, który charakteryzuje się wieloma zaletami: twardością, sztywnością, wytrzymałością mechaniczną i cieplną, odpornością chemiczną, dobrymi właściwościami optycznymi oraz wysoką barierowością (niepodatnością na przenikanie pary wodnej i gazów).

PET można uzyskać na dwa sposoby: w procesie estryfikacji kwasu tereftalowego z glikolem etylenowym w obecności katalizatora metalicznego lub polikondensacji tereftalanu dimetylu i glikolu etylenowego. Oba prowadzą do powstania granulatu. W kolejnym etapie jest on poddawany krystalizacji, co pozwala na usunięcie zanieczyszczeń oraz nadanie mu właściwych parametrów.

Formowanie wtryskowe, czyli właściwa produkcja preform PET

Preformy PET wytwarza się w procesie formowania wtryskowego. To technika formowania tworzyw sztucznych, która polega na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy wtryskowej. Po zastygnięciu tworzy ono tak zwaną wypraskę.

Najważniejszym elementem linii produkcyjnej do wytwarzania preform jest wtryskarka. Zapewnia ona wysoką powtarzalność, co oznacza, że wszystkie wyprodukowane preformy są identyczne. Poza tym w skład linii produkcyjnej wchodzą między innymi robot, suszarka, schładzalnik wody, osuszacz powietrza czy kompresor.

W pierwszym etapie produkcji preform PET granulat transportowany jest do kołnierza ślimaka. Obracając się, przenosi on, zagęszcza i uplastycznia masę. Tak przygotowane tworzywo jest dozowane przez nastawiony skok plastyfikacji, a następnie wtryskiwane przez ślimak z dużą prędkością oraz pod wysokim ciśnieniem do zamkniętej formy. W niej masa kurczy się pod wpływem chłodzenia i przejścia ze stanu ciekłego w stały.

W kolejnym kroku ślimak wtłacza masę do formy z wykorzystaniem docisku, dzięki czemu wyrównana zostaje zmniejszona objętość oraz nie dochodzi do powstawania jam skurczowych i obciągnięć. Następnie uruchomiony zostaje nowy proces plastyfikacji, ślimak zostaje wycofany bez ruchu obrotowego, następuje chłodzenie, otwarcie formy i wyjęcie gotowej preformy.

Kontrola jakości

Niezbędnym elementem procesu produkcji preform PET jest kontrola jakości. Pozwala ona upewnić się, że wytworzone produkty spełniają wszelkie normy. W tym celu wykorzystuje się sortery. Preformy PET, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości, są pakowane w specjalne worki lub kartony, które zapewniają optymalne warunki do ich przechowywania i transportu.

Jak widać, produkcja preform PET to dość skomplikowany i wieloetapowy proces wymagający specjalistycznych maszyn. Ich wykorzystanie pozwala jednak zagwarantować, że gotowe butelki będą spełniać wszelkie normy i należycie spełniać swoją funkcję.